Chứng khoán VNDirect đặt kế hoạch 680 tỷ đồng LNST, tăng trưởng 55%

.
VND: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam
Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
TIN MỚI

Ngày 13/3, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của công ty là 680 tỷ đồng, tăng trưởng 55% thực hiện so với kết quả đạt được trong năm 2017 là 438 tỷ đồng.

HĐQT công ty cũng đã thống nhất tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 vào ngày 26/4 tại trụ sở chính công ty. Những nội dung quan trọng tại Đại hội là lấy ý kiến về kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch 2018, phát hành/thưởng cổ phiếu cho nhân viên, chào bán cổ phiếu và/hoặc trái phiếu chuyển đổi của công ty…

Ngoài ra, HĐQT cũng thông qua việc VNDIRECT làm đại lý phát hành và/hoặc mua trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi của CTCP Năng lượng Bắc Hà với tổng giá trị tính theo mệnh giá 300 tỷ đồng. CTCP Năng lượng Bắc Hà là công ty con trong lĩnh vực thủy điện của IPA Group - cổ đông chính của VNDirect.

Trong năm 2017 vừa qua, VNDIRECT đạt 1.235 tỷ đồng doanh thu - tăng 67% và 438 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 135% so với năm 2016. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2017 là 777 tỷ đồng.

Chứng khoán VNDirect đặt kế hoạch 680 tỷ đồng LNST, tăng trưởng 55% - Ảnh 1.

Trường An

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: cafef.vn