Dược phẩm Trung Ương 3 (DP3) chốt danh sách cổ đông trả tiếp 30% cổ tức bằng tiền

.
DP3: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam
Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
TIN MỚI

Ngày 3/4 tới đây CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 (mã chứng khoán DP3) sẽ chốt danh sách cổ đông tến hành chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 4/5/2018.

Như vậy với 6,8 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Dược phẩm Trung Ương 3 sẽ chi khoảng 20,4 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó cuối tháng 12/2017 công ty đã chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền tỷ lệ 10%. Tính cả đợt này cổ đông Dược phẩm Trung Ương 3 nhận tổng cộng 40% cổ tức cho năm 2017.

Kết quả kinh doanh, năm 2017 DP3 đạt 322,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 36% so với năm 2016. Còn lợi nhuận sau thuế đạt trên 38,3 tỷ đồng, tăng trưởng đến 70% so với năm trước đó. Tổng LNST chưa phân phối đến cuối năm 2017 còn hơn 43,5 tỷ đồng.  

"Bơm" tiền thúc đẩy bán hàng, Dược Trung Ương 3 báo lãi quý II tăng trưởng 30

Nguyên Phương

Theo InfoNet/VSD

Nguồn: cafef.vn