Dân sống ở Hà Nội, TP.HCM có thể phải đóng cả trăm triệu tiền thuế tài sản/năm

.

Với mức thuế suất 0,4%, số thuế tài sản mà người dân phải nộp có thể lên đến 1,344 triệu đồng đến 129,6 triệu đồng/hộ/năm. Bộ Tài chính cho rằng các trường hợp phải nộp thuế tài sản cao đều là những thửa đất ở những vị trí đặc biệt, đất mặt phố, có giá đất cao.


Người dân sống ở khu vực đất vàng Hà Nội, TP.HCM có thể phải chịu cả trăm triệu đồng tiền thuế theo Luật thuế tài sản được Bộ Tài chính đề xuất - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo Luật Thuế tài sản, Bộ Tài chính cũng gửi kèm Báo cáo đánh giá tác động của dự án luật thuế này đối với đời sống kinh tế - xã hội theo cả 2 phương án thuế suất 0,3% và 0,4% cho bất động sản có giá trị trên 700 triệu đồng.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết đối với khu vực thành thị, thửa đất có diện tích 200m2 thì người dân sẽ phải đóng thuế như sau: Giá 1m2 đất thấp nhất tại Bảng giá đất do UBND các tỉnh ban hành; mức thuế suất thuế tài sản dự kiến là 0,3% thì số thuế người dân phải nộp từ 18.000 đồng đến 2.376.000 đồng/hộ/năm. Với mức thuế suất 0,4%, số thuế phải nộp từ 24.000 đồng đến 3.168.000 đồng/hộ/năm.

Với định mức này, người dân ở tỉnh Hà Giang sẽ phải đóng thuế thấp nhất, còn người dân ở Hà Nội sẽ phải đóng thuế cao nhất. Trong đó, mức thuế suất 0,3% sẽ chiếm từ 0,007 - 0,45% thu nhập bình quân hộ 4 người có thu nhập cao nhất; Còn mức thuế 0,4% sẽ chiếm 0,01 - 0,62% thu nhập bình quân hộ 4 người có thu nhập cao nhất.

Với giá 1m2 đất cao nhất tại Bảng giá đất do UBND các tỉnh ban hành; mức thuế suất thuế tài sản dự kiến là 0,3% thì số thuế người dân phải nộp từ 1 triệu đồng đến 97,2 triệu đồng/hộ/năm. Với mức thuế suất 0,4%, số thuế phải nộp lên đến 1,344 triệu đồng đến 129,6 triệu đồng/hộ/năm. Với mức thuế này thì người dân Hà Nội, TP.HCM sẽ phải chịu thuế cao nhất, thấp nhất là người dân Lai Châu.

Giá 1m2 đất bình quân chung của cả nước và mức thuế suất dự kiến là 0,3% thì số tiền thuế phải đóng là 6,078 triệu đồng/hộ/năm, chiếm 1,88% thu nhập bình quân hộ 4 người có thu nhập cao nhất. Với mức thuế suất 0,4%, số tiền thuế phải đóng là 8,104 triệu đồng/hộ/năm, chiếm 2,51% thu nhập bình quân hộ 4 người có thu nhập cao nhất.

Bộ Tài chính cho rằng các trường hợp phải nộp thuế tài sản cao đều là những thửa đất ở vị trí đặc biệt, đất mặt phố, có giá đất cao và đa số người có quyền sử dụng đất ngoài thu nhập từ tiền lương, tiền công còn có thu nhập cao từ việc cho thuê nhà đất, kinh doanh. Do đó, nếu so sánh trên tổng thu nhập thì số thuế tài sản phải nộp không lớn. Đối với trường hợp sở hữu giá trị tài sản lớn nhưng thu nhập chỉ có tiền lương, tiền công ở mức thấp, chưa có nguồn để trả thuế, dự thảo luật có quy định cho phép chậm nộp tiền thuế cho đến khi chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, số thu từ thuế tài sản sẽ đem lại từ 20.000 tỉ đồng 31.000 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước, tùy từng phương án đề xuất. Với các khoản thu liên quan đến tài sản, Bộ cho biết Nhà nước hiện đang có các nguồn thu từ: tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, số thu cao nhất là tiền sử dụng đất năm 2017 đạt 79.000 tỉ đồng, bằng 6,55% tổng thu ngân sách nhà nước; tiền thuê đất đạt 15.000 tỉ đồng, bằng 1,29% tổng thu ngân sách nhà nước.

DiaOcOnline.vn - Theo Một Thế giới

Từ khóa:
Nguồn: diaoconline.vn