Giá tính thuế tài sản được ổn định 5 năm

.

Trong dự án Luật Thuế tài sản, Bộ Tài chính đề nghị quy định giá tính thuế được ổn định 5 năm kể từ ngày luật có hiệu lực thi hành để đảm bảo tính ổn định và thuận lợi cho người nộp thuế.


Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Việc ổn định theo chu kỳ 5 năm được thực hiện như sau: Trường hợp trong chu kỳ có sự thay đổi người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố dẫn đến thay đổi giá tính thuế, thì cũng không phải xác định lại số thuế phải nộp cho thời gian còn lại của chu kỳ; trường hợp phát sinh tài sản mới chịu thuế thì giá tính thuế được ổn định cho thời hạn còn lại của chu kỳ (nội dung này sẽ được quy định tại các văn bản dưới Luật).

Theo Bộ Tài chính, giả sử Luật Thuế tài sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, thì giá tính thuế được ổn định từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2025.

Ví dụ, trường hợp ông A có thửa đất ở 200m2 tại quận Ba Đình, thì giá tính thuế đối với thửa đất của ông A được ổn định từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2025. Năm 2022, ông A chuyển nhượng thửa đất cho ông B hoặc giá 1m2 tại Bảng giá đất do UBND TP. Hà Nội được điều chỉnh do giá đất phổ biến trên thị trường biến động, thì cũng không phải xác định lại số thuế phải nộp từ năm 2022 đến hết ngày 31/12/2025. Từ ngày 1/1/2026 sẽ xác định lại giá tính thuế cho chu kỳ mới.

Trường hợp năm 2023, Hà Nội có phát sinh khu đô thị mới thì giá tính thuế đối với khu đô thị mới được xác định tại thời điểm năm 2023, và được ổn định đến hết ngày 31/12/2025. Từ ngày 1/1/2026 sẽ xác định lại giá tính thuế cho chu kỳ mới.

Thông thường tại các quốc gia ổn định giá trị tính thuế trong một thời gian nhất định, thường là 3 đến 5 năm, nhằm giảm chi phí hành chính và đơn giản hóa trong quản lý.

Ví dụ tại Philippines, Indonesia cho phép ổn định giá tính thuế trong thời gian 3 năm. Ở Indonesia, đối với một số khu vực phát triển nhanh có thể được định giá hàng năm.

Ai Cập cho phép định giá 5 năm/lần, với định giá không vượt quá 30% đối với tài sản dân cư và 45% đối với tài sản không phải dân cư trong một chu kì định giá. Hàn Quốc bắt đầu định giá là ngày 1/6 hàng năm và thời gian nộp thuế tài sản đối với nhà là vào ngày 16 - 31/7 (50% số ban đầu) và vào ngày 16 - 30/9 (50% còn lại); đối với đất là vào ngày 16 - 30/9.

DiaOcOnline.vn - Theo Hải quan

Từ khóa:
Nguồn: diaoconline.vn