Ông Nguyễn Đức Hưởng không ứng cử vào Hội đồng quản trị mới

.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Theo đó, phiên họp sẽ diễn ra vào ngày 28/3 tại TP HCM.

Một nội dung quan trọng trong cuộc họp là bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2018-2023) bởi nhiệm kỳ cũ sẽ kết thúc vào tháng 3/2018. Để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, HĐQT ngân hàng này sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Đức Hưởng. 

Ông Nguyễn Đức Hưởng. 

Tờ trình danh sách thành viên bầu vào Hội đồng quản trị gồm 8 thành viên. Trong đó có 6 thành viên hiện đang nằm trong HĐQT LienVietPostBank là ông Nguyễn Đình Thắng (Phó chủ tịch), ông Phạm Doãn Sơn (Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc), ông Nguyễn Đức Cử (Phó chủ tịch), ông Huỳnh Ngọc Huy (thành viên HĐQT), ông Lê Hồng Phong (Thành viên HĐQT), bà Chu Thị Lan Hương (thành viên HĐQT).

Hai thành viên mới còn lại là ông Dương Công Toàn (Phó tổng giám đốc LienVietPostBank) và bà Dương Hoài Liên (một gương mặt mới hiện không nắm giữ chức vụ nào tại LienVietPostBank).

Như vậy, danh sách bầu Hội đồng quản trị dự kiến này không có Chủ tịch Nguyễn Đức Hưởng và Phó chủ tịch Nguyễn Văn Huynh. Trước đó, ông Hưởng từng cho biết sẽ chuyển giao vị trí Chủ tịch LienVietPostBank để tập trung cho sức khỏe, nhưng vẫn tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng với vai trò cố vấn cao cấp.

Ông Nguyễn Đức Hưởng được bầu làm Chủ tịch của LienVietPostBank vào tháng 6/2017 sau khi ông Dương Công Minh từ nhiệm chức vụ này để ứng cử vào Hội đồng Quản trị Sacombank. 

Trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank, ông Hưởng là Phó chủ tịch thường trực ngân hàng. Tuy nhiên, ông đã được ban lãnh đao ngân hàng miễn nhiệm chức danh này tại cuộc họp đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1, diễn ra cuối tháng 4/2017.

Sau đó ông Hưởng đã tham gia vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021, đến cuối tháng 5/2017 lại bất ngờ có đơn xin rút khỏi danh sách đề cử HĐQT nhà băng này. Cuối cùng ông quay trở lại LienVietPostBank và được bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị từ đó đến nay.

Ông Hưởng sinh năm 1962, tại Phú Thọ. Ông có bằng Tiến sĩ Kinh tế và gia nhập LienVietPostBank khi ngân hàng này (ban đầu có tên là Ngân hàng Liên Việt) mới ở giai đoạn trù bị năm 2007. Hiện ông Hưởng sở hữu hơn 22 triệu cổ phiếu LVB, chiếm tỷ lệ 3,37%.

Ngoài nội dung bầu Hội đồng quản trị và ban kiếm soát mới, Đại hội đồng cổ đông 2018 của ngân hàng này sẽ xoay quanh các nội dung như kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trình thù lao dành cho HĐQT và BKS, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Lệ Chi

Nguồn: kinhdoanh.vnexpress.net