Khánh Hòa giao hơn 7,7ha đất thực hiện Khu đô thị sinh thái Bán đảo Thanh Phong

.

Phối cảnh dự án 

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa giao và cho TEMATCO thuê 77.252,9 m2 đất tại xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang.

Giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở liền kề và đất công cộng đơn vị ở (đất ở tại đô thị) có diện tích 34.243,7 m2, trong đó: Đất xây dựng nhà ở liền kề 32.201,6 m2, Đất công cộng đơn vị ở 2.042,1 m2.

Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 11/12/2062 (50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu). Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

Cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ có diện tích 2.671,7 m2. Thời hạn sử dụng đất đến hết ngày 11/12/2062.

Giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: Đất tái định cư 3.050 m2, Đất cây xanh 6.66l,3 m2, Đất bãi để xe 997 m2, Đất giao thông 27.823,6 m2, Đất mặt nước 1.805,6 m2.

Nguồn: cafeland.vn