Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021

Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021

Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Chọn căn hộ nào ở Gem Riverside?

Chọn căn hộ nào ở Gem Riverside?

Nằm ở vị trí trung tâm Quận 2, Gem Riverside có tầm nhìn ba mặt hướng sông tích hợp nhiều tiện ích đồng bộ và hiện đại. Để giúp khách hàng, chủ đầu tư dự án còn có các gợi ý giúp khách hàng lựa chọn căn hộ phù hợp.