CEO Audi bị bắt

CEO Audi bị bắt

Volkswagen - công ty mẹ của Audi vừa thông báo CEO Audi - Rupert Stadler bị bắt hôm nay.